Invitaţie

Data: 11 Jun, 2007 / Categoria: Evenimente / Vizualizari: 4003 / Comentarii: 0- - -scroll down for the english version- - -


  MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

  UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN REPUBLICA MOLDOVA

  DEPARTAMENTUL CULTURĂ AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

  EDITURA STELPART
Invitaţie25 august - 3 septembrie 2007Stimată(e) _________________

Avem onoarea a Vă invita să participaţi la Simpozionul Internaţional de creaţieArt/Textil 2007 ediţia a IV-asub genericul

Tradiţii & Contemporanietate, Contemporanietate & Tradiţii

în comuna Sadova, Călăraşi, Republica MoldovaConceptul simpozionului (plenerului)

Tematica propusă are drept scop stabilirea legăturilor între izvoarele populare şi contemporanietate specifice fiecărui prin prizma viziunii artistice.

Simpozionul ART/TEXTIL nu are analogii pe teritoriul Republicii Moldova, având drept obiectiv primordial atenţionarea opiniei publice la dezvoltarea artelor decorativ-aplicate atât în ţara noastră, cât şi peste hotarele ei.

Cu trecerea anilor, sporeşte şi gradul de cointeresare al artiştilor plastici în acest domeniu. Se amplifică cooptarea geografică a participanţilor, ceea ce contribuie la îmbogăţirea experienţei profesionale şi la intercalarea noilor idei şi tendinţe în arta decorativă.

La manifestarea menţionată vor participa artişti plastici profesionişti în artele plastice din Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia, Israel, Italia şi alte ţări.

Plecarea la locul destinaţiei: autocarul va fi pus la dispoziţia participanţilor la ora 1200, 25 august, în faţa Hotelului Naţional, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 4, Chişinău.

Aşteptăm confirmarea Dvs. de participare pînă la 01.07.2007 pe adresa: R. Moldova, Chişinău, str. N. Dimo 23, ap. 6, Cemortan-Voloşin Elvira.

GSM: (+373) 79420655, (+373) 79440510;

tel: (+373) 22 497084, (+373) 22 522979; fax: (+373) 22 541458

Email: stelpart@mail.ru


Preşedinte Anatol Rurac

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova


Coordonator de proiect Jolanta Krasnodębska

Colaborator in domeniul culturii

al Ambasadei Republicii Polone în R. Moldova


Director de proiect Elvira Cemortan-Voloşin


Organizatori de proiect Nina Hamurari, Irina Prosii

EN  MINISTER OF CULTURE AND TURISM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

  UNION OF THE FINE ARTISTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

  CULTURE DIVISION OF THE TOWN HALL OF THE COUNTY CHISINAU

  PRINT HOUSE “STELPATR”Invitation


25 august- 3 september 2007
Dear Sir or Madame_________________________________________________

We are glade to invite You to participate at the International Creation Symposium


Art textil 2007

4th -editionTheme

Traditions & modernism, modernism &traditions

Sadova county, Calarasi, Republic of MoldovaSymposium draft

Proposed theme is caring the idea of the established links between folk springs and the modernity of every nation throw its artistic vision.

Symposium ART TEXTIL has not got the analogy on the territory of the Republic of Moldova, the main sense to attention the public point of view at the evolution of the decorative arts- applicable as in our country so outside of its border.

Throw years, artists are becoming more interested in this field. Is growing the geographical cooperation of the participants, out coming the professional experience and intercalation of the new ideas and tendencies in decorative arts are getting richer.

At this event are going to participate professional artists from Republic of Moldova, Romania, Ukraine, Poland, Israel, Italy and other countries.

Leaving to the destination point: the bus will be available for the participants at 12 pm, 25 august in front of the National Hotel , av. Stefan cel Mare si Sfint 4, Chisinau.

Waiting to confirm your participation until 01.07.2007, address for confirmation: Republic of Moldova, Chisinau, str. Dimo 23, ap. 6, Cemortan Elvira

GSM (+373) 79420655 tel. (+373) 22 497084, fax. (+373) 22 541458 e-mail: stelpart@mail.ru

(+373) 79440510 (+373) 22 522979President Anatol Rurac

Union of the Fine Artists of the Republic of Moldova


Project coordinator Elvira Cemortan-Volosin


Consultants Jolanta Krasnodebska
Irina Prosii

Terms and Condition of Participation:Terms: 25th august- 3rd september 2007

Place: Sadova county, Calarasi, Republic of Moldova

Theme: Traditions & Modernism, Modernism & Traditions

Technique: free,

To present: 1-2 pieces, usual execution of the artists, to be exposed at the exhibition that will remain to the artists, Curriculum Vitae.

Accommodation and food: 100 euro

For free: transport, exhibition, master-class, diploma, coffee-break, exhibition organization.

Materials: are offered by the organizations (frame, textile materials, paper), other materials and instruments can be taken by the artists.


Waiting for you confirmation until 01.07.2007


Program:

25.08- Participants registration. Accommodation
Official Opening ART TEXTIL 2007, coffee-break
Beginning of the camp activity
Excursion at the Monasteries Capriana and Hincu
Excursion at the Ethnographic and History National Museum, Chisisnau
Master-class at the kinder garden nr. 225, children presentation, Chisinau
Exchange of the ideas and opinions (textile techniques)
Meeting Moldovan wine making traditions, wine- tasting, county Sadova
Exhibition ART TEXTIL 2007 and Official Handing of the Diplomas, Exhibitioner Centre “Constantin Brincus”
Official Closing

Elvira Cemortan-Voloşin

Comentarii: 0


Adauga comentariuIntroduceţi codul de control
Security Image   

 • Să se refere doar la articolul la care postează
 • Să se abţină de la atacuri off topic la adresa autorilor
 • Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile cu limbaj neadecvat sau obscen!
 • Autorul comentariului este singurul responsabil (juridic) pentru conţinutul acestuia