Cebotari Veaceslav

Data: 1 Jan, 2009 / Categoria: arhiva-proiectelor / Vizualizari: 3600 / Comentarii: 0expoziţie personală
perioada: 17 - 28 Februarie, 2009
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din RM
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi
vernisaj: 20 Februarie 2009, ora 16:00


Cebotari Veaceslav


Născut 1959, în Republica Moldova
Locuieşte şi activează (pictură, sculptură, arhitectură), Sanct Petersburg
1977 Absolvent al Liceului de Arte Plastice Igor Vieru, clasa profesorilor Ion Tăbârţă şi A. Cuzmin, Chişinău
1983 Absolvent al Academiei Ruse de Arte Plastice, clasa profesorului acad. B. S. Ugarov, Sanct Petersburg
1987 A absolvit aspirantura, Academia Rusă de Arte Plastice a URSS
1985 Distins cu Medalia de Aur, Academia de Arte Plastice a URSS
1992 Distins cu Premiul de Stat al Federaţiei Ruse pentru lucrarea Jerfelor violenţei din toate timpurile şi a tuturor popoarelor
1996 Distins, pentru lucrarea Dante (1992, bronz 530 × 90 × 140 mm) cu Locul I, Bienala Centro Dantesco, Ravenna, Italia
Este fondatorul şi rectorul Academiei de Arte Plastice Supratabloul lui Veaceslav Cebotari, Sanct Petersburg

Comentarii: 0

Чеботарь Вячеслав

Data: 1 Jan, 2009 / Categoria: ru-arhiva-proiectelor / Vizualizari: 2727 / Comentarii: 0персональная выставка
период: 17 – 28 Февраля, 2009
организатор: Союз Художников Республики Молдова
локация: Выставочный Центр Константин Брынкушь
вернисаж: 20 Февраля 2009, 16:00


Чеботарь Вячеслав


Рожден в 1959, Республика Молдова
Живет и творческую деятельность (живописец, скульптор, архитектор) развивает в Санкт-Перебурге, Российская Федерация
1977 выпускник Лицея Изобразительных Искусств Игорь Виеру, класс профессоров А. Кузьмин и Ион Тэбырцэ, Кишинев
1983 выпускник Российской Академии Художеств, класс профессора, академика Б. С. Угарова, Санкт-Петербург
1987 окончил аспирантуру Российской Академии Художеств, Санкт-Петербург
1985 награжден Золотой Медалью , Академия Художеств СССР
1992 награжен Государственной Примии Российской Федерации за работу Жертвам насилия всех времен и народов
1996 Первая Премия, Биеналле CentroDantesco, Равенна, Италия, за работу Dante (1992, бронза 530 × 90 × 140 мм)
Создатель и ректор Академии Сверхкартина Вячеслав Чеботарь, Санкт-Петербург

Comentarii: 0


Adauga comentariuIntroduceţi codul de control
Security Image   

  • Să se refere doar la articolul la care postează
  • Să se abţină de la atacuri off topic la adresa autorilor
  • Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile cu limbaj neadecvat sau obscen!
  • Autorul comentariului este singurul responsabil (juridic) pentru conţinutul acestuia