Sergiu CUCIUC: Destăinuire Colorată

Sergiu CUCIUC: Destăinuire Coloratăexpoziţie personală
perioada: Octombrie 13 - 1 Noiembrie, 2011
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din RM
vernisaj: 13 Octombrie 2011, ora 15:00
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program: 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi

Invitaţie ( /upimg/2011/docs/1013-inv.doc )
Poster ( /upimg/2011/docs/1013-poster.doc )
Pliant ( /upimg/2011/docs/1013-pliant.doc )
Curriculum Vitae ( /cv/cuciuc-sergiu.pdf )


La 70 de ani a maestrului Sergiu Cuciuc şi 50 de ani de activitate creatoare, Uniunea Artiştilor Plastici inaugurează la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, la 13 octombrie, expoziţia personală a plasticianului – Destăinuire colorată.

Sergiu Cuciuc - creator sensibil al spaţiilor cromatice consistent semnificative

Creaţia plasticianului Sergiu Cuciuc întregeşte în sine multiple valenţe prin care conceptul ideatic şi problematica limbajului plastic îşi găsesc armonioase împliniri.

Fiind în permanenţă receptiv la preferinţele tematice şi artistice ale timpului în care şi-a făurit Opera, artistul a optat consecvent spre amplificarea expresiei artistice a acesteia, lărgindu-i aria semantică generată de formă şi culoare.

Pe parcusul diverselor etape ale evoluţiei creaţiei, pictorul a operat fructuos atât cu figurativul, cât şi cu metafora nonfigurativă apropiată abstracţiunii, care la rândul ei, întotdeauna a fost înzestrată cu distinse calităţi estetice şi vaste conotaţii valorice graţie nu numai tematicii abordate, dar şi modalităţilor de constituire neordinară a imaginii.

Originile acestor conotaţii au la bază concepte cristalizate în urma meditaţiilor şi generalizărilor personale asupra vieţii şi cotidianului realizate artistic în tablourile tematice, frumuseţii naturii înconjurătoare, - în cazul elaborărilor efectuate în genul piesajului urban sau rural, ultimului acordândui-se prioritate.

Un rol important în dimensiunea valorică a operei plasticianului îl are tradiţia culturală universală şi nu în ultimul rând tradiţia creaţiei populare autohtone, care în pictura artistului, ating dimensiuni apropiate simbolismului totemic, relevând o ampla sensibilitate a autorului şi adeziunea acestuia la paradigme existenţiale de valoare perenă.

Trecând cu privirea întreaga creaţie a pictorului, creaţie ce întregeşte actualmente jumătate de secol, constatăm faptul, că artistul nu şi-a orientat nici odată creaţia spre reprezentarea mimetică a lumii tangibile. În acest context constatăm că forma şi interferenţele cromatice în tablourile acestuia, - dacă şi poartă referinţe la lumea înconjurătoare, - totuşi acestea plasându-se doar la nivelul asociativ al percepţiei în cadrul căreia memoriei i se acordă un rol prioritar, constituie repere ce au servit numai punct de pornire, contribuind la crearea unui univers propriu de sorgintă estetică şi înaltă încărcătură semantică.

În cadrul acestui univers artistic se înscriu personalizat şi original atât expresiile monumentale ale formei şi delicateţea estetică a raporturilor cromatice, tratate energic şi totodată racordate chibzuit de către artist, urmărindu-se scopuri de atingere a unui colorit armonios şi semantic consistent, - calităţi caracteristice tablourilor tematice figurative realizate pe parcursul primelor decade de la debut, cât şi atmosfera vibrantă plină de inspiraţie caracteristică pânzelor create în ultimile decenii.

Toate acestea reflectă merituos deosebita afecţiune şi sensibilitate a autorului manifestată generos în procesul de zămislire a spaţiului cromatic. Concomitent menţionăm selectarea riguroasă efectuată de către artist a mijloacelor de expresie şi a sintaxei acestora în procesul de creare a imaginii, - calităţi distinctive ce contribuie eficient la definitivarea coordonatelor stilistice personale originale şi inconfundabile.


Constantin SPÎNU,
Doctor în Studiul Artelor


URL for news «Sergiu CUCIUC: Destăinuire Colorată»   -
«UAP - Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova»   -