Regulamentul desfăşurării Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău - 2015

Data: 11 Dec, 2014 / Categoria: Evenimente / Vizualizari: 2353 / Comentarii: 0Descarcă

Sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova
Organizatori:
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă  AMPRENTE

Parteneri:
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău
Institutul Cultural Român M. Eminescu din Chişinău
Fundaţia  Familia Sturza
Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, România
Palatul Culturii (Complexul National Muzeal Moldova) mun. Iaşi, România
Muzeul Judetean de Artă Prahova Ion Ionescu-Quintus, Ploiesti, România
Galeria Adi Art, or. Lodz, Polonia
Muzeul National de Istorie si Etnografie, or. Soroca

Curator: Tudor Zbârnea, Director general al Muzeului  Naţional de Artă al Moldovei


În perioada 14 mai – 07 iunie 2015  la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova (bd. Ştefan cel Mare, 3, Chişinău) va avea loc cea  de a patra Bienală Internaţională de Pictură, Chişinău-2015.

Obiectivele:
--  de a reliefa dinamica  evoluţiei în domeniul picturii  din ultimii ani;
-- de a prezenta un spectru larg de abordări estetice şi mijloace ale exprimării vizuale: de la metodele tradiţionale la tehnologiile de ultimă oră;
-- de a evalua nivelul artei contemporane din Moldova şi de a identifica locul acesteia în arta mondială, motivând totodată  creatorii naţionali de artă şi stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa; 
-- de a asigura condiţii  favorabile pentru întâlnirile şi dialogurile dintre profesionişti, adepţi ai diverselor tendinţe şi curente ale expresiei artistice din diferite ţări, şi pentru stabilirea unor conexiuni creative.

Cerinţe faţă de candidaţi:
--la concurs vor fi admişi artişti plastici, autohtoni şi străini, care profesează pictura;
--candidaţii vor declara pe proprie răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa 1).

Cerinţe faţă de lucrări:
-- un pictor se poate înscrie la concurs cu max. 2 lucrări executate în perioada 2013-2015;
-- în cadrul preselecţiei un autor poate prezenta 5 lucrări executate în anii 2013-2015;
-- sunt admise doar lucrările care nu au mai participat şi în cadrul altor concursuri internaţionale;
-- dimensiunile lucrărilor: latura mică de la 80 cm, latura mare până la 200 cm.

Termene:
Prezentarea cererii de participare – până la 10 februarie 2015.
Preselecţia – februarie 2015.
Rezultatele preselecţiei – 10 februarie 2015.
Livrarea lucrărilor în sala de expoziţie – pâna la 10 martie 2015.
Jurizarea – 14 martie
Expoziţia --  14 mai -  07 iunie 2015.
Premierea laureaţilor – 14  mai 2015.
Returnarea lucrărilor autorilor --  noiembrie 2015.

Juriul:
Juriul va fi alcătuit din experţi în domeniile artelor plastice,vizuale,  istoriei artelor,  atât din Moldova, cât şi din străinătate. Juriul desemnează laureaţii şi stabileşte valoarea premiilor.

Valoarea premiilor:
Marele Premiu – 60 000 de lei
Premiul I – 40 000 de lei
Premiul II – 30 000 de lei
Premiul III – 15 000 de lei
Premiul Fundaţiei Familia Sturza – 20 000 de lei
Premiul Institulului Cultural Român Mihai Eminescu din Chişinău --  20 000 de lei

Precum si decernarea:
Trofeul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum
Trei Diplome de Onoare ale Ministerului Culturii din Republica Moldova
Alte premii şi diplome

Premiile vor fi înmânate laureaţilor pe 14 mai 2015 la inaugurarea Bienalei.
Laureaţii Bienalei vor fi invitaţi pentru 3 zile la Chişinău pentru a participa la Gala de premiere. Cheltuielile de masă şi cazare (3-4 nopţi) vor fi asigurate din contul organizatorilor.

În afară de premiile în bani şi diplome:
1. Câştigătorul Trofeului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum va primi  invitaţia pentru organizarea unei expoziţii personale la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei (http://www.mnam.md/">http://www.mnam.md).
2. Unul dintre laureaţii concursului va primi invitaţia pentru organizarea unei expoziţii personale în Galeria Adi Art din or. Lodz, Polonia (http://www.adi-art.com/">http://www.adi-art.com).
4. Vor fi organizate următoarele expoziţii de grup:
a) O selecţie de 100 de lucrări – la Muzeul Naţional Cotroceni, or. Bucureşti, România în perioada 26 iunie – 26 iulie, 2015 (http://www.muzeulcotroceni.ro/">http://www.muzeulcotroceni.ro).
b) a) O selecţie de 100 de lucrări – la Palatul Culturii, mun. Iaşi, România http://www.palatulculturii.ro/">http://www.palatulculturii.ro/
c) O selecţie de 30 de lucrări – la Muzeul Judetean de Artă Prahova Ion Ionescu-Quintus, Ploiesti, România în perioada  iunie –  iulie, 2015, (http://www.artmuseum.ro/ro/prez_ro.html">http://www.artmuseum.ro/ro/prez_ro.html).
  d) O selecţie de 30 de lucrări – la  Muzeul National de Istorie si Etnografie, or. Soroca  septembrie 2015

Taxa de participare:
-- membrii UAP din Moldova -  200 lei;
-- alte categorii (participanţii care nu sunt membri ai UAP din Moldova, sunt nerezidenţi, altele) –  120 euro,
Taxa pentru alte categorii include: 2 cataloage, costul transportului retur al lucrarilor cu greutatea care nu depaşeşte 7 kg, în ambalaj)
Taxa este obbligatorie si  irevocabila.


Dispoziţii generale:
1. Organizatorii au dreptul :
-- de a  utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, broşuri, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie;
-- de a utiliza informaţia personală, transmisă de artistul plastic organizatorilor Bienalei.
2. Lucrările premiate vor intra în colecţiile:
-- Muzeului Naţional de Artă al Moldovei – Marele Premiu, Premiile I,II şi III.
(http:// http://www.mnam.md/">www.mnam.md).
-- Fundaţiei Familia Sturza – lucrarea care va primi Premiul Fundaţiei. (http://fundatiasturza.md/">http://fundatiasturza.md)
-- Institutului Cultural Român – lucrarea care va primi Premiul ICR. (http://www.icr.ro/chisinau/">http://www.icr.ro/chisinau/)
3. Preselecţia lucrărilor se face de către grupul de lucru al Bienalei 2015 pe baza formularelor trimise de participanţi prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoţite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază şi poza autorului. Deciziile grupului de lucru sunt comunicate fiecărui candidat în timp util: deciziile nu se comentează, nu pot fi supuse contestatiilor, iar portofoliul nu se returnează.
4.La concurs sunt admişi autorii/candidaţii care:
-- au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicaţia titlurilor/titlului  lucrărilor (lucrării) care au trecut faza de preselecţie
-- au livrat la timp lucrările selectate de organizatori;
-- au achitat taxa de participare anterior livrării lucrărilor.
5.Taxa de participare va fi achitată:
-- membrii UAP din Moldova, (200 lei) la caseria UAP conform listei prezentate de Comitetul de organizare ,
-- participanţii care nu sunt membri ai UAP din Moldova sau  sunt nerezidenţi – în  contul bancar al organizatorului ( 120 euro, taxa include: 2 cataloage, costul transportului retur al lucrarilor cu greutatea care nu depaşeşte 7 kg, în ambalaj) Cheltuielile pentru depunerea taxei în contul organizatorului vor fi suportate de către participanţii la concurs.
6.Când un candidat îndeplineşte toate dispoziţiile de la punctul 4 al prezentului Regulament, acesta devine participant la concurs.
7.Nerespectarea a cel puţin uneia dintre dispoziţiile punctului 4 va duce în mod automat la excluderea candidatului de la concurs, iar lucrările acestuia nu vor fi expuse.
8. La concurs nu pot participa:
-- Invitaţii de Onoare
-- Membrii Juriului
-- Membrii comitetului de organizare
-- Lucrările care au ajuns la destinaţie după 14 martie 2015
9. Invitaţii de Onoare care iau parte la expoziţie pot expune lucrări executate înainte de anul 2014.
10. Organizatorii editează un Catalog al expoziţiei în care va fi prezentat fiecare participant la expoziţie cu o lucrare (la latitudinea grupului de lucru) şi cu informaţii de bază despre participant culese din Formularul de participare.
11.Fiecare participant la concurs va primi gratuit:
-- participant-membru UAP din Moldova – 1 exemplar al Catalogului Bienalei,
-- alte categorii - 2 exemplare al Catalogului Bienalei;


Cerinţe pentru modul de livrare a lucrărilor:
1. Greutatea unei lucrări ambalate nu trebuie să depăşească 32 de kilograme.
2.Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
3. În cazul livrării pânzelor rulate vor trebui achitate costurile pentru achiziţionarea sau prepararea sasiului.
4.Nu se admite transportarea lucrărilor cu rame fragile sub sticlă .
5. Costurile de transport tur-retur al lucrărilor-nerezidentilor sunt suportate de către autor (costurile de retur ale lucrărilor cu greutatea de pana la 7kg in ambalaj sunt, incluse in taxa de participare).
6.Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea pictorului. 7.Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul livrării.
8.În timp de 7 zile după încheierea expoziţiei participanţii rezidenţi trebuie să-şi ridice lucrările de la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova.
9. Lucrările participanţilor din străinătate pot fi păstrate până la 45 de zile.
Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch) şi poza autorului (.jpg) pentru catalogul Bienalei vor fi trimise cu nota „BIP-2015”
prin poşta electronică :  bip.chisinau@gmail.com
sau prin poştă pe adresa:
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Str. 31 August 1989 , 115,
Chişinău, MD-2012
 
Pentru informaţii suplimentare:
-- site-ul oficial al Bienalei --  http://www.bipchisinau.com/">www.bipchisinau.com
-- poşta electronică  -- bip.chisinau@gmail.com

ANEXE:
Anexa 1. Formular de participare 
Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească lucrările mele în modul specificat în regulamentul Bienalei Moldova 2015.
Data: Semnătura:
Scurtă notă biografică
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Studii:
Expoziţii relevante:
Premii:
Lucrari in colectii publice (lista desfşurată a muzeelor, colecţiilor publice şi ţărilor în care acestea se află)
Lucrari in colectii particulare (lista tarilor)
Adresa:
Ţara:
Cetăţenia:
Telefon, email:

Anexa 2. Pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch)
Anexa 3 Poza artistului  (.jpg)
Anexa 4. Informatia despre lucrările prezentate pentru preselectie: denumire, anul, dimensiunile,tehnica (in Word)

Comentarii: 0


Adauga comentariuIntroduceţi codul de control
Security Image   

  • Să se refere doar la articolul la care postează
  • Să se abţină de la atacuri off topic la adresa autorilor
  • Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile cu limbaj neadecvat sau obscen!
  • Autorul comentariului este singurul responsabil (juridic) pentru conţinutul acestuia