Regulamentul desfăşurării Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău -2017

Data: 19 Feb, 2017 / Categoria: Anunt / Vizualizari: 1269 / Comentarii: 0Descarcă


Regulamentul desfăşurării Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău -2017
Sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Organizatori:
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă AMPRENTE
Parteneri:
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău
Fundaţia Familia Sturza
Muzeul National de Istorie si Etnografie, or. Soroca
Palatul Culturii, mun. Iaşi, România
Centrul Cultural Vrancea, or. Focșani, România

Curator: Tudor Zbârnea, Director General al Muzeului Național de Artă al Moldovei

În perioada 20 mai – 26 iulie 2017 la Muzeul Național de Artă al Moldovei va avea loc cea de a cincea Bienală Internațională de Pictură, Chişinău-2017.

Obiectivele:
-- de a reliefa dinamica evoluției în domeniul picturii din ultimii doi ani;
-- de a prezenta un spectru larg de abordări estetice şi mijloace ale exprimării vizuale: de la metodele tradiționale la tehnologiile de ultimă oră;
-- de a evalua nivelul artei contemporane din Moldova și de a identifica locul acesteia în arta mondială, motivând totodată creatorii naționali de artă și stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa;
-- de a asigura condiții favorabile pentru întâlnirile şi dialogurile dintre profesioniști, adepți ai diverselor tendințe şi curente ale expresiei artistice din diferite ţări, şi pentru stabilirea unor conexiuni creative.

Cerinţe faţă de candidaţi:
--la concurs vor fi admişi artişti plastici, autohtoni şi străini, care profesează pictura;
--candidații vor declara pe proprie răspundere că dețin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa 1).

Cerinţe faţă de lucrări:
-- un pictor se poate înscrie la concurs cu max. 2 lucrări executate în perioada 2015-2017;
-- în cadrul preselecției un autor poate prezenta 5 lucrări executate în anii 2015-2017;
-- sunt admise doar lucrările care nu au mai participat şi în cadrul altor concursuri internaționale;
-- dimensiunile lucrărilor: latura mică de la 80 cm, latura mare până la 200 cm.

Termene:
Prezentarea cererii de participare – 1 decembrie 2016 - 28 februarie 2017.
Preselecția – martie 2017.
Livrarea lucrărilor în sala de expoziție – până la 24 martie 2017.
Jurizarea – 25 martie 2017.
Expoziţia -- 20 mai - 26 iunie 2017.
Premierea laureaților – 20 mai 2017.
Returnarea lucrărilor autorilor -- noiembrie 2017.

Juriul:
Juriul va fi format din experți în domeniile artelor vizuale, istoriei artelor din Moldova şi din străinătate. Juriul desemnează laureații şi stabilește valoarea premiilor.

Valoarea premiilor:
Marele Premiu – 45 000 de lei
Premiul I – 35 000 de lei
Premiul II – 20 000 de lei

Premiul III – 15 000 de lei
Premiul Fundaţiei Familia Sturza – 23 000 de lei
Premiul Centrului Cultural Vrancea, or. Focșani, România – 23 000lei

Precum și decernarea:
Trofeul Muzeului Național de Artă al Moldovei Artmuseum
Trei Diplome de Onoare ale Ministerului Culturii din Republica Moldova
Alte premii şi diplome

Premiile vor fi înmânate laureaților pe 20 mai 2017 la inaugurarea Bienalei.
Laureaţii Bienalei vor fi invitaţi pentru 3 zile la Chișinău pentru a participa la Gala de premiere. Cheltuielile de masă şi cazare (3-4 nopți) vor fi asigurate din contul organizatorilor.

În afară de premiile în bani şi diplome:
1. Câştigătorul Trofeului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum va primi invitaţia pentru organizarea unei expoziţii personale la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
2. Câștigătorul Premiului Centrului Cultural Vrancea, or. Focșani, România va primi invitația pentru participarea la simpozionul LEPSA 10+1 (septembrie 2017)
3. Vor fi organizate următoarele expoziţii de grup:
a) O selecţie de 100 de lucrări – la Palatul Culturii, mun. Iaşi, România în perioada
01-30 iulie 2017
b) O selecţie de 40 de lucrări – la Muzeul National de Istorie si Etnografie, or. Soroca septembrie 2017

Dispoziţii generale:
1. Organizatorii au dreptul :
-- de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, broşuri, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie;
-- de a utiliza informaţia personală, transmisă de artistul plastic organizatorilor Bienalei.
2. Lucrările premiate vor intra în colecţiile publice:
-- Muzeului Naţional de Artă al Moldovei – Marele Premiu, Premiile I,II şi III.
(http:// www.mnam.md).
-- Fundaţiei Familia Sturza – lucrarea care va primi Premiul Fundaţiei. (http://fundatiasturza.md)
--Pinacoteca or. Focșani – lucrarea care va primi Premiul Centrului Cultural Vrancea
3. Preselecţia lucrărilor se face de către grupul de lucru al Bienalei 2017 pe baza formularelor trimise de participanţi prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoţite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază și poza autorului din data de 1 decembrie 2016. Deciziile grupului de lucru sunt comunicate fiecărui candidat în timp util: deciziile nu se comentează, nu pot fi supuse contestațiilor, portofoliul nu se returnează.
4. La concurs sunt admişi autorii/candidaţii care:
-- au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicaţia titlurilor/titlului lucrărilor (lucrării) care au trecut faza de preselecţie
-- au livrat la timp lucrările selectate de organizatori;
-- au achitat taxa de participare anterior livrării lucrărilor.
5.Taxa de participare va fi achitată:
-- membrii UAP din Moldova, (200 lei) la caseria UAP conform listei prezentate de Comitetul de organizare ,
-- participanţii care nu sunt membri ai UAP din Moldova sau sunt nerezidenţi – în contul bancar al organizatorului ( 120 euro, taxa include: 2 cataloage, costul transportului retur al lucrarilor cu greutatea care nu depaşeşte 7 kg, în ambalaj) Cheltuielile pentru depunerea taxei în contul organizatorului vor fi suportate de către participanţii la concurs.
6.Când un candidat îndeplineşte toate dispoziţiile de la punctul 4 al prezentului Regulament, acesta devine participant la concurs.
7.Nerespectarea a cel puţin uneia dintre dispoziţiile punctului 4 va duce în mod automat la excluderea candidatului de la concurs, iar lucrările acestuia nu vor fi expuse.
8. La concurs nu pot participa:
-- Invitaţii de Onoare
-- Membrii Juriului
-- Membrii comitetului de organizare
-- Lucrările care au ajuns la destinaţie după 24 martie 2017
9. Invitaţii de Onoare care iau parte la expoziţie pot expune lucrări executate înainte de anul 2015.
10. Organizatorii editează un Catalog al expoziţiei în care va fi prezentat fiecare participant la expoziţie cu o lucrare (la latitudinea grupului de lucru) şi cu informaţii de bază despre participant din Formularul de participare.
11.Fiecare participant rezident la concurs va primi gratuit un exemplar al Catalogului Bienalei, participant nerezident – doua exemplare.


Taxa de participare:
-- membrii UAP din Moldova - 200 lei;
-- alte categorii (participanţii care nu sunt membri ai UAP din Moldova, sunt nerezidenţi, altele) – 120 euro,
Taxa pentru alte categorii include: 2 cataloage, costul transportului retur al lucrarilor cu greutatea care nu depaşeşte 7 kg, în ambalaj)
Taxa este obligatorie si irevocabila.


Cerinţe pentru modul de livrare a lucrărilor:
1. Greutatea unei lucrări ambalate nu trebuie să depăşească 32 de kilograme.
2.Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
3. În cazul livrării pânzelor rulate vor trebui achitate costurile pentru achiziționarea sau prepararea șasiului.
4.Nu se admite transportarea lucrărilor cu rame fragile sub sticlă .
5. Costurile de transport tur-retur ale lucrărilor sunt suportate de către autor.
6.Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea pictorului.
7.Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul livrării.
8.În timp de 7 zile după încheierea expoziţiei participanţii rezidenţi trebuie să-şi ridice lucrările din Muzeul Naţional de Artă.
9. Lucrările participanţilor din străinătate pot fi păstrate până la 60 de zile si vor fi expediate autorilor prin poştă.


Anexa 1. Formular de participare
Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească lucrările mele în modul specificat în regulamentul Bienalei Internaţionale de Artă Chişinău 2017.

Data: Semnătura:

Scurtă notă biografică
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Studii:
Expoziţii relevante:
Premii:
Lucrari in colectii publice (lista desfăşurată a muzeelor, colecţiilor publice şi ţărilor în care acestea se află)
Lucrari in colectii particulare (lista tarilor)
Adresa:
Ţara:
Cetăţenia:
Telefon, email:

Anexa 2. Pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch)
Anexa 3 Poza artistului (în format jpg, 300dpi/inch)
Anexa 4. Informatia despre lucrările prezentate pentru preselectie: denumire, anul, dimensiunile,tehnica (in Word)

Anexele 1-4 completate trimiteti prin poşta electronică : bip.chisinau@gmail.com
sau prin poştă pe adresa:
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Str. 31 August 1989 , 115,
Chişinău, MD-2012

Pentru informaţii suplimentare:
-- site-ul oficial al Bienalei -- www.bipchisinau.com
-- poşta electronică -- bip.chisinau@gmail.com

Comentarii: 0


Adauga comentariuIntroduceţi codul de control
Security Image   

  • Să se refere doar la articolul la care postează
  • Să se abţină de la atacuri off topic la adresa autorilor
  • Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile cu limbaj neadecvat sau obscen!
  • Autorul comentariului este singurul responsabil (juridic) pentru conţinutul acestuia