ru-proiecte curente - UAP - Uniunea Artistilor Plastici din Republica Moldova