Arhiva PREŞEDINTELE UAP
Anatol (Nicolae) Rurac – Preşedintele UAP
Florentin Leancă – Vicepreşedintele UAP

CONSILIUL DE CONDUCERE UAP
Alexandru Macovei, Presedintele secţiei Grafică
Anatol (Nicolae) Rurac – Preşedintele UAP
Braga Tudor, Presedintele secţiei Critica de Arte
Cataraga Tudor, Sculptor
Cojocari Oleg, Grafician
Cojocaru Vasile, Artist Plastic
Ermurache Alexandru, Grafician, Multimedia
Fisticanu Veaceslav, Artist Plastic
Foca Iurie, Artist Fotografic
Fusu Sergiu, Artist Plastic
Jalbă Ghenadie, Artist Plastic
Musteaţă Victor, Preşedintele secţiei Arta Religioasă
Petru Balan, Preşedintele secţiei Scenografie şi Arte Teatrale
Postovanu Gheorghe, Sculptor
Potârniche Mihai, Preşedintele secţiei Foto - Video
Sava Mihailicenco, Artist plastic in Arta Religioasă
Vânagă Valeriu, Preşedintele secţiei Arta Decorativă
Zbârnea Tudor, Preşedintele secţiei Pictură
Zderciuc Ion, Preşedintele secţiei Sculptură


Preşedinţii secţiilor de creaţie sînt aleşi în Componenţa Consiliului de Conducere, exlusiv de catre membrii secţiilor vizate.

Cealaltă parte a componenţei sunt membri eligibili la Congresele UAP.

În cadrul fiecărei secţii funcţionează un birou de conducere eligibil de către membrii secţiilor respective.CONDUCEREA OPERATIVĂ
Este constituită din Preşedinte, vicepreşedinţi, director economic şi şefii subdiviziunilor UAP

COMISIA DE CENZORI A UAP
Valeriu Jabinschii, preşedinte
Membri:
Bolocan Ion
Brunea Mihail
Dolinţă Vasile
Plamadeală Grigorie